Customer Reviews

Based on 4 reviews Write a review
HK$29.90

Khao Shong Nuts - 罐裝鮮蝦味魚皮花生 120g

  • 泰國直送
  • 由麵粉、糖、乾蝦、棕櫚油和鹽組成香脆外層
  • 特別烘烤手法
  • 一罐120g
  • 到期日: 2022-05-26
現有數量:18
Khao Shong Nuts - 罐裝鮮蝦味魚皮花生 120g | 泰國直送
HK$29.90

其他商品